Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) ve arşiv kaydının silinmesi koşullar sağlandıktan sonra mümkündür.

ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİNDE YETKİ

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesine ilişkin tüm yetkiler 11 Nisan 2012 tarihinden sonra Adli Sicil Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kayıtların Silinmesi için koşulların sağlanması halinde müdürlüğe başvurulur. Fakat koşullar kısmı hukuki ve teknik bilgi gerektirdiğinden uzman bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ AYRIMI

Adli Sicil Kaydı - Sabıka Kaydı

Adli Sicil Kaydı kural olarak özel kanunlarda yer alan hususlar hariç adli sicil arşiv kaydına alınma koşullarını henüz barındırmayan kayıtları içermektedir. Mahkeme ilamının kesinleşip hükmün infaz edildiği günden itibaren 5 yıl sonra eğer arşive alınacak bir suç ise resen arşive alınır. Değil ise talep üzerine adli sicil kaydından silinir. Adli Sicil kaydının silinebilmesi için kararı veren mahkemeden yerine getirme fişinin alınması gerekmektedir.

Adli sicilde bulunan kayıtlar eğer ki arşiv kaydına alınma niteliğini haiz değilse talep üzerine silinir. Fakat arşiv kaydına alınma niteliğini haiz ise artık arşiv kaydı olduğundan arşiv kaydı silinme koşullarını aramak gerekmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı

Adli sicil kaydının silinmesi, arşiv kaydının silinmesine göre biraz daha kolaydır. Adli Arşiv Kaydının silinmesinde ise bakılacak iki unsur; hem özel kanunlarda yer alan durumlar hem de verilen cezanın aynı zamanda kişi üzerinde hak mahrumiyeti yaratıp yaratmadığıdır.

Hak mahrumiyetleri ise; kamuda belli işlerde görev alamama, belli ehliyet ve görev almalardan yoksun bırakılma, belli faaliyetlerden yasaklanma benzeri sınırlamalardır.
Mahkeme tarafından verilen karar aynı zamanda hak mahrumiyetine neden oluyorsa Memnu Hakların İadesi yoluna başvurulmalıdır. Arşiv kaydına alınma koşullarının sağlanmasından itibaren 15 yıl dolması ile arşiv kaydının silinmesi mümkün hale gelmektedir. Bu durumda mahkemeye başvurma zorunluluğu mevcuttur. Söz konusu mahkeme karar veren mahkeme olabileceği gibi arşiv kaydının silinmesi başvurusunda bulunanın yerleşim yerindeki nöbetçi mahkeme de olabilir. Verilen kararda herhangi bir hak mahrumiyeti yoksa arşiv kaydına alınma koşullarının oluşmasından itibaren 30 yıl dolması ile arşiv kaydının silinmesi mümkün hale gelmektedir. 

Arşiv kayıtlarının silinmesi sosyal hayatta ve iş hayatında bazı mağduriyetlere neden olmaktadır. Bu olumsuz durumların olağan hayat akışında engel oluşturmaması adına kayıtların kaldırılması önemlidir. Aynı zamanda bu süreçte uzman bir avukat yardımı alınması da süreci daha kolay bir hale getirmektedir. Danışmak ve bilgi almak için 0216 266 81 57 numaradan ofisimizi arayabilir, info@asalercaghukuk.com adresine mail atabilir ve randevu alıp Ataşehir merkezde bulunan ofisimizde tecrübeli uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.Top