Konkordato İlan Edilmesinden Sonra Yapılacaklar

Konkordato İlan Edilmesinden Sonra Yapılacaklar

Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi ile sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur.

Mahkemeler konkordato başvurularında sadece belgelerin tam olup olmadığını kontrol ediyor, 3 aylık geçici mühlet ile geçici komiser ataması yapmaktan öteye yetkili değildir. Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararına karşılık kanun yolu kapalı olduğundan istinaf mahkmesine itiraz edilemiyor. Ancak atanan komiser, konkordato talebinde bulunan kişinin sunduğu ödeme planının başarıya ulaşıp ulaşmayacağına karar verebilir. Eğer ki komiser başarıya ulaşmama ihtimali görür veya hileli yolla bu yöne gittiğini tespit ederse, mahkemeden konkordatoyu kaldırmasını isteyebilir.

Eğer alacaklılardan herhangi biri komiserinde görevini yerine getirmediği veya hileli bir davranış içerisinde olduğunu sezerse Ticaret Mahkemesine şikayet yoluyla başvurabiliyor.Top